Kıbrıs'da Cinsiyet Belirleme ve Genetik Testler

Bize Ulaş: +90 533 829 9829
Cinsiyet Tayini - Cinsiyet Belirleme

Doğacak çocukların cinsiyeti hakkında tercih oluşturmak muhtemelen insanlık tarihi kadar eskidir. Özellikle savaşçı toplumlarda, mirasın veya tahtın bırakılacağı erkek çocuk isteği yaygın olarak görülmüştür. Günümüzde ise eskiye oranla daha fazla kız çocuk isteği söz konusudur. Tarih boyunca pekçok metod kullanılmış, ancak bunların hemen hiçbiri başarılı olmamıştır. Beslenme metodları, cinsel ilişki pozisyonları, yılın belli dönemlerindeki cinsel ilişkinin istenen cinsiyette bebek oluşturacağına dair inançlar bilimsel olmaktan çok uzaktırlar. Bazı yöntemler belli cinsiyette bebek oluşma olasılığını belli oranda arttırabilirler, ama garantili değillerdir. Modern tıpda tek garantili yöntem tüp bebek yöntemi ile elde edilen embriyolardan alınan biyopsi ile embriyonun cinsiyetini tayin eden preimplantasyon genetik tanı (PGT) yöntemidir. Aşağıda tüm bu metodlar derlenmiş, ancak PGT için ayrı bir yer ayrılmıştır.

KLİNİĞİMİZDE CİNSİYET TAYİNİ İÇİN SADECE TÜPBEBEK YÖNTEMİ İLE OLUŞAN EMBRİYOLARIN İSTENEN CİNSİYETTE OLANLARININ PGT YÖNTEMİ İLE TAYİN EDİLMESİ METODU UYGULANMAKTADIR. BUNLARIN DIŞINDA KALAN YÖNTEMLER YA YETERSİZ, YA DA ETİK DIŞI OLARAK DÜŞÜNÜLMEKTEDİR. Bilindiği gibi cinsiyet kromozomları X ve Y kromozomları olmak üzere iki tipdir. Erkek kromozom yapısında 46 kromozomdan ikisi X ve Y dir ve 46,XY olarak gösterilir. Kadın da ise iki adet X kromozomu bulunur ve 46,XX olarak gösterilir. Kadın yumurtalarında 46 kromozomun 23 tanesi bulunur. Dolayısı ile tüm sağlıklı yumurtalarda 22 kromozom ve ilave X kromozomu varken, spermlerde iki tip hücre söz konusudur. X ve Y ihtiva eden hücreler. Kolayca anlaşılacağı üzere spermde bulunan Y kromozomu cinsiyeti tayin eder. Y içeren spermle döllenen yumurta erkek çocuk oluştururken, X ile döllenenler kız çocuk oluşturur. Özetle iki yöntem ile bilimsel olarak cinsiyet tayini yapılabilir. Ya istenen kromozomu içeren sperm ayrılabilmeli, ya da istenen cinsiyette oluşan embriyolar ayrılabilmelidir.

Erkek Adaylardan İstenilen Testler

  • Hemogram
  • Anti-HIV
  • Anti-HCV
  • HBs Aq
  • VDRL

Tedavi Öncesinde Yaptırılması Gereken Testler

AMH
FSH (Adetin 2. yada 3. Günü)
LH (Adetin 2. yada 3. Günü)
E2 (Adetin 2. yada 3. Günü)
RRL (Adetin 2. yada 3. Günü)
TSH
VitD3
Hemogram
Toxo Ig G
Toxo Ig M
CMV Ig M
HBs Ag
HIV
Anti-HCV
VDRL
Rubella Ig G
Kan Grubu HSG (Histerosalpingografi)