Tüp Bebekte Embriyo Donasyonu

Bize Ulaş: +90 533 829 9829
Embriyo Donasyonu

EMBRİYO DONASYONU

Bazen kadında yumurta, erkekte de sperm problemi mevcuttur. Bu durumda hem yumurta, hem de sperm sağlıklı bireylerden alınarak oluşturulan embriyo, bebek isteyen kadının rahmine yerleştirilebilir.
Hiçbir zaman kendi hücreleri ile çocuk sahibi olamayacak yumurta ve sperm hücresi olmayan ailelere uygulanacak tedavi seçeneğidir. Bazen kadın veya erkekten sadece birinin çocuğu olamayacak durumda olsa bile bazen çift birlikte embriyo donasyonuna karar verebilirler.
Bunlar kadının yumurta üretemediği ve erkeğin sperm üretemediği durumun birlikte olduğu çiftlerdir. Özetle kadın için yuımurta donasyonu nedenleri ve erkek için sperm donasyonu nedenlerinin birlikte olması durumudur ki, aşağıdaki gibi özetlenebilir:

KADIN:

  • Erken yaşta menopoza giren ve dolayısıyla yumurtaları tükenen kadınlar (genetik, geçirilen hastalıklar, endometriosis ve/veya yumurtalık cerrahisi sonucu yumurtalıklarında ileri derecede doku kaybı oluşmuş kadınlar)
  • Tekrarlayan tüp bebek uygulamalarında kötü kaliteli yumurta ve embriyo geliştirip gebe kalamayan kadınlar
  • İnfertil olup, yumurtlama uyarılması için kullanılan ilaçların yasak olduğu kadınlar
ERKEK:
  • Erkeğin menisinde ve testisden alınan doku örneğinde hiç sperm bulunamamış ise
  • Erkeğin çocuklarına geçme olasılığı olan kalıtsal hastalığı varsa
  • Eğer annede Rh immünizasyonu gelişmişse ve baba Rh(+) ise
  • Erkeğin HIV gibi cinsel yolla bulaşan bir hastalığın taşıyıcısı olması durumunda

Şeker hastalığı ve tekrarlayan düşükleri olan anne adayları için embriyo donasyon uygun görülmezler.

EMBRİYO DONASYONU VERİCİLERİ KİMLERDİR?

Genel olarak üç tür embriyo kaynağı vardır.
  1. Donor yumurta vericisi ve donor sperm vericisi kullanılarak embryo oluşturulur ve alıcı kadının rahmi bu arada ilaçlarla hazırlandığı için taze olarak verilir. Bu yöntemin gebelik şansı yüksektir.
  2. Donor programında olan veya standart tüpbebek programında olan çiftler fazla embriyoları olursa bunları bağışlamak veya masraflarına alıcı ailenin katkısı şartı ile paylaşmak isteyebilirler. Bu durum önceden belli ise gene alıcı hazırlanmış olacağı için taze embryo transferi mümkün olabilecektir.
  3. Hangi yöntemle elde edilirse edilsin fazla embyoları dondurulmuş olan hastalar kendileri çocuk sahibi olduktan sonra embriyolarını bağışlamak isteyebilirler. Bu durumda dondurulmuş embriyolar kullanılacaktır ve doğal olarak gebelik ihtimali biraz daha düşük olacaktır.
Bağışlanmış embriyolarda da sperm ve yumurta donasyonu için geçerli kriterler geçerlidir. Erkek yaşı 18-60 arasında, kadın yaşı ise 18-34 arasında olmalıdır. Verici ailede kadın ve erkeğin kalıtsal ve bulaşıcı hastalıklarının olmadığı test edilmiş olmalıdır. Ancak dondurma öncesinde en üst kalitede olan embriyolar donasyon için kabul edilebilirler.

ALICI KADININ EMBRİYO TRANSFERİ İÇİN HAZIRLANMASI

Alıcı kadın eğer adet görüyorsa doğal ayında veya önce adet baskılandıktan sonra rahim (endometrial tabaka) ilaçlar yardımı ile hazırlandıktan sonra embryo transfer edilir. Alıcı kadının muayene ve tetkikleri aynı yumurta donasyonu programında olduğu gibidir. Gerekirse histeroskopi ile rahim içi incelenir. Vajinal ultrasonografi ile endometrium dokusunun kalınlığı takip edilir. Yüksek gebelik ihtimali için endometrium kalınlığı en az 8 mm olmalıdır. Alıcı transferden sonra estrojen ve progesteron ilaçlarına devam eder. Gebelik oluşursa ilaçlara devam etmelidir. Gebelik yoksa ilaçlar kesilir ve hasta daha önceden menopozda bile olsa bir hafta içinde adet görür.