Tüp Bebek Yönteminde Taşıyıcı Annelik

Bize Ulaş: +90 533 829 9829
Taşıyıcı Anne

TAŞIYICI ANNE

Surrogate anne veya taşıyıcı anne başka bir kadın için gebe kalmayı ve doğumdan sonra çocuğu anlaştığı aileye geri vermeyi kabul etmiştir. Surrogate latince subrogare (temin etme) kelimesinden gelir. Geleneksel anlamda surrogate anne kendi biolojik çocuğuna gebedir, ancak çocuk doğduktan sonra başka bir aile tarafından yetiştirilmek üzere verilecektir. Gebelik genellikle çocuğu büyütecek ailenin erkeğine ait sperm ile suni döllenme (intrauterin inseminasyon) yöntemi ile oluşur. Alıcı aile biolojik baba ve eşidir.

Gestasyonel surrogate anne tanımı biraz farklıdır. Burada sperm ve yumurta başkalarına aittir (Sperm ve Yumurta donasyonu). Surrogate anne tamamen başkalarına ait embriyoyu alır ve gebe kalır. Bu durumda surrogate anne, gestasyonel taşıyıcı veya taşıyıcı anne olarak isimlendirilebilinir.

Kiralık rahim, ücretli annelik, kiralık anne, ödünç rahim gibi terimler özellikle basında eş anlamlı kullanılsa bile bu tür isimlendirmeler taşıyıcı anneleri rencide etmektedirler. Bu nedenle surrogate ismi dışında en uygun tanımlama taşıyıcı anne terimidir.

Başkalarına ait bebeği hiçbir maddi karşılık beklemeden taşımak isteyen kadınlar olsa da, genellikle gebeliğe ait tüm harcamaların (sağlık harcamaları, gebelik kıyafetleri, çalışamadığı süreyi telafi etme) dışında belirli bir ücret karşılığı bu işlem yapılmaktadır. Bu işlem pekçok ülkede yasaldır. Hindistan’da özellikle yurtdışından gelen aileler için çok uygun klinikler mevcuttur. Hem tıbbi tekniklerin gelişmiş olduğu bir ülke olması, hem de uygun fiyata gebelik yükünü taşımaya gönüllü kadınların çokluğu bu ülkeyi taşıyıcı anne cenneti yapmıştır.